امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

موتورهای جستجو در اینکه چطور سایت ها را جستجو می کنند و محتوای آن را تفسیر و ترجمه می کنند محدود می باشند. یک وب سایت همیشه شبیه آن چیزی که من و شما می بینیم با آنچه که موتور جستجو می بیند نیست. در این قسمت، ما بر جنبه های تکنیکی مشخصی از ساخت (یا اصلاح) صفحات وب تمرکز می کنیم تا آنها هم برای بازدید کنندگان و هم موتورهای جستجو شبیه به هم ساخت شوند.

بازاریابی موتور جستجوی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

یک جنبه مهم سئو آسان نمودن درک سایت شما برای کاربران و ربات موتور جستجو می باشد. اگرچه موتورهای جستجو تا حد بسیار زیادی پیشرفته شده اند اما آنها هنوز نمی توانند همانند انسان یک سایت را ببینند و درک کنند. سئو به موتورهای جستجو کمک می کند که دریابند هر صفحه درباره چیست و چطور ممکن است این صفحه برای کاربر مفید باشد.

سه پیشنهاد در ارتباط با بازاریابی داخلی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تصمیم گیری بین بازاریابی داخلی یا بازاریابی خارجی بستگی زیادی به منابع شرکت شما دارد.

همه ی شرکت ها، مهم نیست چقدر بزرگ یا کوچک باشند، باید از تکنیک های بازاریابی داخلی استفاده کنند. با این حال، شرکت هایی با منابع بزرگتر، نباید از مزایای رسیدن به مخاطبان گسترده تر با استفاده از بازاریابی خارجی چشم پوشی کنند. در ادامه مطلب سه پیشنهاد در رابطه با بازاریابی داخلی به شما ارائه می دهیم.

بازاریابی داخلی

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

چرا شما باید زمان، تلاش و منابع تان را بر روی SEO سرمایه گذاری کنید. زمانیکه به تصویر وسیع تر استفاده از موتورهای جستجو نگاه کنید، داده های شگفت انگیزی از مطالعات متعدد وجود دارند.