گوگل سابقه ای طولانی در آپدیت الگوریتم ، تغییرات جستجوی صفحه اول و به روزرسانی دارد. در ادامه به برخی از منابع مهم از دید بازاریابان جستجو اشاره می کنیم.