امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

پروژه اپن سورس OBS Studio ، بستری برای استریمینگ و ذخیره ویدئو را برای شما فراهم میسازد. اگر دنبال نرم افزاری برای ایجاد یک بستر مناسب استریمینگ و تلوزیون آنلاین میگردید پروژه OBS Studio یک انتخاب مناسب می باشد.

پیشنهاد میکنم نگاهی به هم بندازید streamlabs.com