آگهی » اخذ کارت بازرگانی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

توضیحات کامل درباره کارت بازرگانی : در ماده ۳ قانون صادرات و واردات که مرتبط با موضوع کارت بازرگانی می باشد آمده است که هر شخص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی برای صادرات و واردات خود نیاز به داشتن کارت بازرگانی دارد. همچنین در این ماده آمده است که مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است که توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن‌ایران صادر و به تأیید وزارت بازرگانی می‌رسد.

کارت بازرگانی چیست

این کارت از طریق اتاق بازرگانی با یکسری شرایط خاص اخذ خواهد شد. اعتبار کارت بازرگانی در مرحله صدور، فقط یک سال خواهد بود. تمدید کارت بازرگانی برای نوبت اول و دوم هر مرتبه به مدت یک سال انجام می پذیرد. تمدید کارت پس از پایان سه دوره یک ساله فوق، با مدت اعتبار دو یا سه سال امکان پذیر می باشد. فواید واهمیت کارت بازرگانی

 • واردات از منطقه آزاد تجاری
 • صادرات کالا
 • ثبت سفارشات و ترخیص کال
 • اقدام برای حق العمل کاری در گمرک می باشد

اشخاص حقیقی در قانون صادرات واردات شامل موارد ذیل می باشد :

 1. اشخاص حقیقی ایرانی
 2. اشخاص حقیقی غیر ایرانی میباشند واشخاص حقوقی ( اعم از اینکه تشکیل و ثبت آن‌ها در ایران بوده یا تشکیل آن‌ها در خارج ازکشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند) شامل :
  • مدیران عامل و رییسان هیأت مدیره شرکت
  • مدیران شرکتهای تعاونی
  • شرکتهای دولتی
  • شرکتهای موضوع قانون حفاظت میباشند.

در اجرای ماده (۳) قانون ،صادرات و واردات شرایط صدور (اشخاص حقیقی ایرانی واشخاص حقیقی غیر ایرانی) ، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می‌گردد: کارت بازرگانی توسط شعب اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تهران یا شهرستان‌ها به نام متقاضیانی‌که واجد شرایط زیر باشند، برای مدت یک تا پنج سال حسب درخواست متقاضی صادر می‌گردد ‌که در صورت تأیید، توسط وزارت بازرگانی معتبر خواهد بود. تبصره – کلیه شرکت‌های تعاونی‌کارت‌بازرگانی خود را صرفاً از اتاقهای تعاون جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌نمایند. شرایط لازم برای تشکیل پرونده جهت صدور کارت بازرگانی (اشخاص حقیقی ایرانی)

 • اشخاص حقیقی ایرانی
 • داشتن حداقل سن ۲۱سال تمام.
 • داشتن برگ پایان خدمت نظام وظیفه یا برگ معافیت برای آقایان.
 • داشتن سه سال سابقه فعالیت تجاری یا تولیدی به تأیید دو نفر از دارندگان کارت ‌بازرگانی یاارایه مدرک دانشگاهی یاداشتن مجوزتولیدازیکی از وزارتخانه‌های تولیدی.
 • داشتن محل کسب متناسب با رشته فعالیت، اعم از ملکی یا استیجاری.
 • داشتن دفا‌تر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی .
 • داشتن حساب جاری در یکی از شعب بانک‌های داخلی.
 • عدم اشتغال تمام وقت و همچنین رابطه استخدامی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی و قوای سه گانه.
 • عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.
 • نداشتن محکومیت مؤثر کیفری

شرایط لازم برای تشکیل پرونده جهت صدور کارت بازرگانی (اشخاص حقیقی غیرایرانی)

 • اشخاص حقیقی غیر ایرانی
 • داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی باستثنای برگ پایان خدمت وظیفه یا برگ معافیت.
 • داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.
 • عمل متقابل کشور متبوع آن‌ها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور.

  مدارک لازم برای تشکیل پرونده جهت صدور کارت بازرگانی

 • تقاضانامه صدور کارت بازرگانی
 • گواهی عدم سوء پیشینه
 • ارائه مدرک تحصیلی
 • گواهی فعالیت
 • فتوکپی جواز تولید
 • سه قطعه عکس ۴*۳
 • کپی کارت ملی و تمام صفحات شناسنامه
 • گواهی پلمپ دفاتر که از اداره ثبت شرکت ها دریافت می شود.
 • کارت پایان خدمت یا معافیت از آن
 • گواهی اصل مفاصا حساب مالیاتی مربوطه بر اساس عدم مانعیت برای صادر شدن کارت بازرگانی در سال جاری.
 • دو نسخه اصل اظهارنامه در دفتر بازرگانی که بوسیله اداره ثبت شرکت به گواهی رسیده باشد.
 • کپی صفحات سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر کار

ابطال کارت بازرگانی مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی (ویژه اشخاص حقوقی) :

 1. تقاضای شرکت در ۲ نسخه
 2. گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و کپی آن.
 3. اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ۲ نسخه اصل
 4. صورتجلسه مجمع عمومی برای شرکتهای سهامی عام خاص تعاونی ها و صورتجلسه هیات مدیره برای سایر شرکتها مبنی برانحلال شرکت .
 5. تصویر روزنامه رسمی مبنی بر اعلام انحلال شرکت
 6. اصل کارت بازرگانی و کپی صفحات اول و دوم

  تذکر ۱ - اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند در تهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی و یا به ادارات کل بازرگانی استانها تسلیم نمایند، یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه کنند ،در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی در اداره مرکزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت. تذکر ۲ – کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است. تذکر ۳ – در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار کافی است . تذکر ۴ – در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم کافی می باشد. مدارک مورد نیاز جهت ابطال کارت بازرگانی ( ویژه اشخاص حقیقی)

 1. تقاضای شخص در ۲ نسخه
 2. گواهی مفاصاحساب دارایی آخرین سال مالیاتی : اصل و کپی آن.
 3. اظهارنامه ابطالی ثبت دفاتر تجارتی ۲ نسخه اصل
 4. اصل کارت و کپی صفه ۱ و ۲

تذکر ۱ - اشخاص اعم حقیقی و حقوقی برای ابطال کارت خود می توانند درتهران درخواست خود را به اتاق بازرگانی و در شهرستانها به نمایندگی اتاق بازرگانی ویا به ادارات کل بازرگانی استانها تسلیم نمایند،یا می توانند مستقیما به وزارت بازرگانی مراجعه کنند ،در هر حال ابطال با موافقت و ابلاغ وزارت بازرگانی دراداره مرکزی کارت بازرگانی صورت خواهد گرفت. تذکر ۲ - کلیه شرایط فوق برای اشخاص خارجی نیز قابل اعمال و تسری است. تذکر ۳ – در صورت مفقود شدن کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص واعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار کافی است . تذکر ۴ - در صورت سرقت کارت بازرگانی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها ارائه درخواست شخص و اعلام مفقودی در روزنامه کثیرالانتشار و گواهی از اداره آگاهی و امثالهم کافی می باشد.  

موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی

 1. شرکت تعاونی مرزنشینان برای ورود‌کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالا در ازای کالاهای وارداتی.
 2. ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی که بین سواحل ایران و سایر کشور‌ها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خودبه تعداد، مقداروارزش تعیین شده.
 3. پیله وران برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استانهای همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از اداره بازرگانی شهر یا استان مربوط.
 4. کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.
 5. کالاهایی که ورود و صدور آن‌ها به تشخیص گمرک برای فروش نمی‌باشد.
 6. اختلاف متقاضیان با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون:
  • در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می‌توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت بازرگانی منعکس نمایند.
 7. در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت بازرگانی مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می‌باشد یا بعد از صدور، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می‌تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون حسب مورد برساند، لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاون مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعکس نماید.

  کلیه امور ثبتی و اداری خود را با اطمینان خاطر، به متخصصان متعهد و کاربلد مجموعه ثبت شرکت صدرا بسپارید.