برنامه نویسی سایت  | برنامه نویسی وب سایت  | طراحی سایت

بهینه سازی و سئو سایت | سئو سایت | سئو وب سایت | بهینه سازی سایت

دکترا بدون آزمون

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

بر اساس آیین نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان ملی نخبگان، برگزیدگان علمي ممتاز کشور و افرادی که حائز شرایط نخبگی بر اساس آیین نامه های سازمان ملی نخبگان هستند، این امکان را دارا می باشند تا ده درصد از ظرفیت پذیرفته شدگان مقطع دکتری در هر دانشگاه را بدون آزمون ورودی به خود تخصیص دهند و دانشگاه ها موظف هستند

آگهی» ترجمه مقاله ، ترجمه تخصصی مقالات علمی 

دانلود رایگان مقاله

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در این قسمت بنا به درخواست دوستان و نیاز مهاجرین ایرانی به اطلاعاتی در قبیل چگونگی اخذ گواهینامه رانندگی در کانادا و مزایا و شرایط آن و همچنین اعتبار گواهینامه های ایرانی در کانادا خواهیم پرداخت. در اینجا به موارد مشترک بین استان ها در خصوص گواهینامه می پردازیم و در سرفصلی مجزا ویژگی های استانی آن را بیان خواهیم نمود.